โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 

โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง


่                   นำเสนอโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง นาเชือกพิทยาสรรพ์ มหาสารคาม Youtube