บทความวิจัย/บทความวิชาการ/เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

   

  cool    บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 surprise  รายงานการวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง (Fulltext)

 

  wink   แผนงานวิจัยการวิจัย :  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนโดยใช้โรงเรียนขนาดเล็กเป็นศูนย์กลาง    ดร.อุดร อรกุล

            สไลด์นำเสนอเพื่อขอทุนการสนับสนุนการวิจัยกับคณะกรรมการประเมิน  ดร.อุดร อรกุล

 

  laugh   ความรู้ทั่วไป  เคล็ดไม่ลับ ศิลปะ ในการเขียนบทความ

  

คอมเมนต์   

0 #1 นวลลออ วันจันทร์ 2559-01-03 13:38
ขอบคุณสำหรับข้อ เขียน บทความ เกี่ยวกับการจัด การเรียนการสอนส อนศตวรรษที่ 21 ค่ะ
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช